Gebyroversigt

Hvad koster det at adoptere ?

Prisen for at adoptere kan også være et kriterie for valg af organisation og adoptionsland. De to danske organisationer har ikke de samme gebyrsatser eller – terminer.

I DanAdopt er gebyrerne forskellige fra land til land. Prisen er kalkuleret på baggrund af de faktiske omkostninger, der knytter sig til arbejdet i hvert land. Dertil kommer et beløb beregnet som et gennemsnit af DanAdopts udgifter. Herudover kommer der udgifter til dokumentklargøring og rejse. 

Gebyrernes størrelse

Betalingen til DanAdopt består af formidlingsgebyret der er opdelt i 6 rater. Derudover betales eventuelle udgifter til notar, læge m.m.. Se oversigt over gebyrerne for de enkelte lande nedenfor eller nederst i Aftaleformularen.

DanAdopt forbeholder sig ret til - efter orientering af Ankestyrelsen - at ændre betalingens og/eller de enkelte gebyrers størrelse og reglerne for eventuel tilbagebetaling heraf. Denne ændring kan finde sted under sagens forløb, og skal varsles med mindst 3 måneder.  

Rate 1 betales ved tilmelding til DanAdopt. Denne rate tilbagebetales ikke. 

Rate 2 betales ved registrering af sagen på DanAdopts venteliste. Denne rate tilbagebetales ikke. 

Rate 3 betales, når DanAdopt meddeler, at sagen er udsendt til det valgte adoptionsland. Denne rate tilbagebetales ikke.

Rate 4 betales 1 år efter at sagen er registreret på DanAdopts venteliste. Denne rate tilbagebetales ikke. 

Rate 5 betales ved accept af barn. Kun hvis sagen afbrydes på grund af, at barnet dør eller trækkes tilbage fra adoption, tilbagebetales halvdelen af denne rate. Efter at barnet er overdraget, vil der ikke finde tilbagebetaling sted. 

Rate 6 betales inden barnet til sin tid skal hjemtages. Den forfalder senest 3 uger før forventet udrejse, eller – hvor udrejse udmeldes med kortere varsel – hurtigst muligt efter denne udmelding og altid før udrejse. Tilbagebetalingsreglerne for rate 5 gælder ligeledes for rate 6, hvis sagen afbrydes. 

Alle familier er berettigede til et adoptionstilskud fra Staten på kr. 49.239 kr. (2013). Dette tilskud udbetales efter ansøgning, efter I er kommet hjem med jeres barn.

 

DanAdopt Gebyrblad nr. 22, gældende pr. 1. september 2014.

Priserne i følge dette gebyrblad er gældende for nye aftaler samt indgåede aftaler med gebyrblad fra nr. 19 og frem.

  Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 Rate 6 I alt
Bulgarien 5.000 37.100 60.400 29.800 67.000 50.000 249.300
Colombia 5.000 40.200 46.100 31.400 23.800 37.100 183.600
Etiopien 5.000 33.100 45.000 60.500 29.000 45.700 218.300
Filippinerne 5.000 33.700 44.700 23.300

$ 6.452

=36.500

35.500 178.700
Indien 5.000 33.300 44.000 32.000 33.200

$ 6.275

=35.500

183.000
Kenya 5.000 33.500 66.200 29.400 22.900 47.000 204.000
Kina 5.000 35.700

50.100

34.000

$ 3.359

= 19.000

66.900 210.700
Senegal 5.000 41.100 43.500 22.700 26.900 34.200 173.400
Sri Lanka 5.000 25.100

$13.388

=73.900

10.400 22.300 34.200 170.900
Sydafrika 5.000 32.900 43.500 20.400 35.900 36.700 174.400
Sydkorea 5.000 48.500 43.500 57.400 66.700 61.600 282.700
Thailand 5.000

$ 5.568

= 31.500

47.100

20.400

19.000

45.000 168.000
Vietnam 5.000

$ 5.816

=32.900

54.500

37.400

$ 13.116

= 74.200

60.200 264.200


Alle beløb er i danske kroner (DKK), hvor der ikke er angivet $ (USD).
Alle USD beløb skal betales i danske kroner, gældende kontantkøbskurs hos Danske Bank på opkrævningsdagen anvendes.
I oversigten her er beløb i dollars (USD) omregnet til danske kroner (DKK) ved kurs 565,71.
Alle beløb er gældende fra 1. september 2014 og indtil næste gebyrblad udkommer.

Klik på det enkelte land for specifikation af omkostningerne.