DanAdopt er en uafhængig selvejende organisation. Vores formål er, at yde bistand til børn. Vi varetager arbejdet så den danske adoptionslovgivning, de juridiske- og økonomiske rammer, der er vedtaget af DanAdopts bestyrelse, efterleves.

Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem inkl. bilag

DanAdopts høringssvar til kommissionen

Kammeradvokatens notat om tilsyn og DanAdopts holdning til notat

Nyheder

07-07-2014

Sommerferie

...Læs mere

07-07-2014

Barn accepteret fra Sydafrika

...Læs mere

07-07-2014

Barn accepteret fra Sydkorea

...Læs mere

04-07-2014

Nyt fra Sydafrika

...Læs mere